Odsiebie online dating intim torna gyakorlatok online dating

posted by | Leave a comment

Mieli dowiadczenie w takich operacjach – wystarczy wspomnie rok 1956 na Wgrzech oraz 1968 w Czechosowacji.

W marcu 1979 roku na lotnisko w Bagramie, okoo 50 kilometrw na pnoc od Kabulu przyby batalion spadochroniarzy oraz dywizjon samolotw zwiadowczych, ktre rozpoczy loty nad terytorium kraju.

Jego wybr pad na byego wiceprzewodniczacego Rady Rewolucyjnej Afganistanu i wieloletniego agenta KGB Babraka Karmala.

Prezydent Afganistanu Hafizullah Amin Rosjanie bardzo starannie przygotowali si do zbrojnej interwencji w Afganistanie.

Rozpocz take ostr kampani antyreligijn i zacz stosowa brutalny terror polityczny wobec islamskich duchownych. W kraju wybucha rewolucja antykomunistyczna, ktrej gwnym spoiwem by islam.

odsiebie online dating-58

Doszo do pierwszych walk – radzieccy zwiadowcy opanowali kluczow przecz Salang tracc 12 zabitych. Planici wyznaczyli 13 kluczowych celw, ktre musiay by opanowane w tym samym czasie. Paac Tad-Bek (siedziba prezydenta), Ministerstwo Obrony, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, budynek Sztabu Generalnego, siedziba afgaskiej policji politycznej KAM, siedziba radia i telewizji oraz wizienie Pul-e Charki. Do ich opanowania wyznaczono 13 grup zoonych z komandosw Specnazu, spadochroniarzy, radzieckich doradcw wojskowych przebywajcych w Afganistanie od duszego czasu oraz miejscowych afgaskich pomocnikw.

Stao si jasne, e bez pomocy wojskowej Zwizku Radzieckiego Taraki zostanie wkrtce obalony. Rebelianci opanowali miasto Herat mordujc przy okazji kilkudziesiciu Rosjan – gwnie inynierw, lekarzy i mechanikw.

W odwecie afgaskie lotnictwo zbombardowao Herat, po czym weszy do niego siy rzdowe mordujc okoo 20 tysicy ludzi. Rzd Tarakiego zacz coraz czciej zwraca si o pomoc do Zwizku Radzieckiego zdajc sobie spraw, e sam nie da sobie rady z rebeli.

Taraki zajty walk z opozycj nie zauway, e jego najwikszy wrg znajduje si w najbliszym otoczeniu.

Premier i minister obrony Afganistanu Hafizullah Amin ju od jakiego czasu rozszerza swoje wpywy w policji i wojsku.

Leave a Reply

east europe online dating site