Ontbinden in priemgetallen online dating

posted by | Leave a comment

Een bepaald type priemgetallen wordt gevormd door de mersennepriemgetallen.

Van een mersennegetal, dat wil zeggen een getal van de vorm 2-1, kan betrekkelijk gemakkelijk vastgesteld worden of het een priemgetal is of niet.

Priemgetallen, geschreven in het gebruikelijke decimale systeem, eindigen met uitzondering van 2 en 5, op een 1, een 3, een 7 of een 9.

Dit is niet zo vreemd, omdat alle getallen die eindigen op 0, 2, 4, 6 of 8 een veelvoud van 2 en alle getallen eindigend op 0 of 5 een veelvoud van 5 zijn. Stel een getal voor door een overeenkomstig aantal steentjes, dan kunnen de samengestelde getallen gerangschikt worden als een rechthoek.

Het cruciale belang van priemgetallen voor de getaltheorie en de wiskunde in het algemeen komt voort uit de hoofdstelling van de rekenkunde.

Priemgetallen kunnen als de "bouwstenen" van de natuurlijke getallen worden beschouwd.

De zoektocht naar extreem grote priemgetallen, vaak met behulp van distributed computing, heeft de studie van de priemgetallen gestimuleerd.

Begin 2013 bestond het grootst bekende priemgetal uit 17.425.170 cijfers.

De volgorde van de priemgetallen is niet belangrijk.

Dit doe je door een getal te delen door opeenvolgende priemgetallen tot je niet meer verder kan. Liesbeth vertelt je ook waarom oneven getallen (behalve 2) geen priemgetallen zijn en ze legt ook uit waarvoor je priemgetallen kan gebruiken: ontbinden in priemfactoren!

Wil je meer weten over priemgetallen en ontbinden in factoren, check dan zeker en vast ook deze video.

De onbewezen Riemann-hypothese, die van 1859 dateert, impliceert een verfijnde verklaring hiervan met betrekking tot de verdeling van de priemgetallen.

Ondanks intensieve studie staan veel fundamentele vragen met betrekking tot priemgetallen nog steeds open.

Leave a Reply

east europe online dating site